Vad är problemet med obalans?

Vår kost har på grund av livsmedelsindustrin förändrats radikalt de senaste 60 åren. Vi får i oss allt mindre av vitaminer, mineraler, D-vitamin, polyfenoler och omega 3. Och vi äter allt mer av Omega 6, snabba dåliga kolhydrater och socker. Vi äter helt enkelt produkter istället för råvaror. En väldigt viktig sak för din hälsa är att räta upp balansen mellan fettsyrorna omega 3 och 6, som för de flesta i västvärlden har blivit snedvriden. Det beror bland annat på att omega 3 härsknar fort och det uppskattas inte av livsmedelsindustrin. Så därför matas både odlad fisk och boskapsdjur med omega 6 för att det håller sig färskt längre. Det används också mycket i snabbmat och halvfabrikat.

För att hålla inflammationen i schack bör du ha en balanserad omega-6 till omega-3 kvot. Ett högt omega-6-intag i förhållande till omega-3 främjar kronisk låggradig inflammation och skapar överdrivna inflammatoriska reaktioner. Genom mänsklighetens historia har människor konsumerat en omega-6 och omega-3 fettsyra-kvot på ungefär 1:1 till 4:1. Efter industriella revolutionen på 1800-talet började omega-6-konsumtionen öka långsamt. Idag konsumerar genomsnittspersonen i västvärlden en omega-6/3-kvot på 20:1 och upp till 50:1, vilket gynnar omega-6-fetter. Det är en 30 gånger ökning av omega-6-intaget jämfört med tidigt 1900-tal. Dock visade en meta-analys från 2020 av 26 randomiserade kontrollerade studier att omega-3-PUFA kan förbättra insulinkänslighet och lipidmetabolism hos personer som redan har typ 2-diabetes. De antiinflammatoriska egenskaperna hos omega-3-fettsyror, särskilt DHA och EPA, kan ha en positiv effekt på vissa aspekter av glukosintolerans och insulinsresistens. Hos personer med typ 2-diabetes förbättrar både tillskott av curcumin och omega-3-fetter insulinkänslighet och sänker triglyceridnivåerna, men kombinera dem tillsammans visade inga kompletterande fördelar. Genom att ge omega-3-fettsyror, vitamin E och alfa-liponsyra (ALA) till personer med typ 2-diabetes minskas deras A1c signifikant. Hos möss kan omega-3-fettsyror även hämma inflammation och insulinsresistens i fettvävnaden. Hos överviktiga medelåldersmän är en högre omega-3-index associerad med bättre insulinkänslighet och bättre metabolt hälsa. Tillskott av omega-3 kan också bidra till att lindra insulinresistens under graviditeten.

Oavsett omständigheterna är att få i sig mer omega-3 som en del av din fettkonsumtion fortfarande en av de mest forskade metoderna för att förbättra utfallen vid hjärt- och kärlsjukdomar. Hjärt- och kärlsjukdom är en av de viktigaste slutpunkterna och orsakerna till dödlighet vid diabetes. Målet med att förbättra balansen av fettsyror är också att undvika dålig glukoskontroll och diabetesrelaterade sjukdomar som leder till hjärt- och kärlsjukdom.

Den optimala omega-6/3-kvoten är ungefär 1:1 till 4:1. Man uppskattar att jägare-samlare konsumerade hälften så mycket linolsyra (omega 6 från växtriket)som dagens människor. De fick också i sig linolsyra från hela livsmedel, där fetterna inte hade oxiderats, medan i stort sett alla omega-6-fetter som människor äter idag har oxiderats. Samtidigt får genomsnittspersonen idag 10 gånger mindre ALA (1,5 gram idag jämfört med 15 gram under paleolitisk tid) och 143 gånger mindre EPA/DHA (100-200 mg idag jämfört med 660-14 250 mg hos paleolitiska människor). Under paleolitisk tid fick människor i sig 10 gånger mer ALA än vi gör idag (15 gram jämfört med 1,4 gram), vilket ger ungefär 750 mg EPA för män och 3,15 gram EPA för kvinnor i fertil ålder. ALA (omega 3 från växtriket) som de fick i sig från växter och nötter var generellt sett 3 gånger högre i omega-3 än omega-6. Djur som är uppfödda med spannmål har en 2 gånger högre omega-6/3-kvot jämfört med djur som är 100% gräsbetade djur.