Balansen och våra sjukdomar

Några av mina hälsogurus och långlevnadsexperter, som till exempel David Sinclair, Andrew Huberman, Peter Attia och Rhonda Patrick, använder alla omega 3 dagligen enligt sajten FastLifeHacks.com. Varför då, kan man ju fråga sig. Jo, till exempel för att:

  • Minska risken för hjärt/kärlsjukdom
  • Minska risken för cancer
  • Minska risken för alzheimer
  • Minska risken för muskelnedbrytning (pga åldrande)

OMEGA 3/6 OCH INFLAMMATION

Omega 6 bidrar till att starta inflammation. Det är bra vid akut skada som till exempel ett skärsår. Omega 3 däremot stänger av inflammationen när såret är läkt, tillsammans med andra antiinflammatoriska ämnen som till exempel polyfenoler. Det är helt enkelt av- och påknappar för inflammation. När de inte fungerar kan inflammationen bli kronisk. Forskning visar att ju lägre inflammationsgrad vi har i kroppen, desto längre lever vi. Det kan du bland annat se i den fina dokumentären ”Åldrandets hemligheter (2016)”. Och idag tror man att inflammation spelar en stor roll för de flesta av våra stora folksjukdomar. I filmen besöker man platser på jorden som har flest 100-åringar per innevånare. Ett av dessa finns i Japan. Där visar det sig att många, om inte alla, 100-åringar har väldigt låg inflammationsgrad. De flesta rör sig också mycket och har en positiv livsinställning.

OMEGA 3/6 OCH INSULINRESISTENS 

”Högt insulin påverkar nästan alla degenerativa sjukdomar negativt. Som till exempel kranskärlssjukdom, högt blodtryck, cancer, stroke, diabetes, fetma, autoimmuna sjukdomar och psykisk sjukdom.” säger Dr. Ron Rosedale.

Det första skälet till insulinresistens är såklart för mycket snabba och dåliga kolhydrater, med resultatet kroniskt högt blodsocker och därmed insulin. Det andra skälet till insulinresistens kan vara ett överskott av fria fettsyror som försämrar kontrollen av glukos och minskar beta-cellsmassan på bukspottkörteln. Dessutom är vissa omättade fetter, som polyomättade omega 6 fröoljor, förknippade med insulinresistens och diabetes.

Omega 3-fettsyror har visat sig ha antiinflammatoriska effekter och kan förbättra insulinsresistens. Hos råttor kan insulinsresistens lindras med fiskolja tack vare omega 3-fetternas antiinflammatoriska effekter. Råttor som fått fiskolja har också mindre bukfetma och insulinsresistens jämfört med de som fått flott eller majsolja.

En diet som är rik på omega 6 kan således främja förhöjda insulinnivåer och potentiell insulinsresistens. En meta-analys från 2020 av 26 randomiserade kontrollerade studier visade att omega 3 kan förbättra insulinkänslighet och lipidmetabolism (bearbetning av blodfetter) hos personer som redan har typ 2-diabetes. De antiinflammatoriska egenskaperna hos omega 3-fettsyror, särskilt DHA och EPA, kan ha en positiv effekt på vissa aspekter av glukosintolerans och insulinsresistens. Hos personer med typ 2-diabetes förbättrar både tillskott av curcumin och omega 3 insulinkänslighet och sänker triglyceridnivåerna.

Genom att ge omega 3, vitamin E och ALA (omega 3 från växtriket)) till personer med typ 2-diabetes minskas deras A1c (långtidsblodsocker) signifikant. Hos möss kan omega 3 även hämma inflammation och insulinsresistens i fettvävnaden. Hos överviktiga medelåldersmän är en högre mängd omega 3 associerad med bättre insulinkänslighet och bättre metabolt hälsa. Tillskott av omega 3 kan också bidra till att lindra insulinresistens under graviditeten.

Att få i sig mer omega 3 är en av de mest forskade metoderna för att förbättra utfallen vid hjärt- och kärlsjukdomar. Hjärt- och kärlsjukdom är en av de viktigaste orsakerna till dödlighet vid diabetes. Målet med att förbättra balansen av omega 6 och 3, är också att undvika dålig glukoskontroll och diabetesrelaterade sjukdomar som leder till hjärt- och kärlsjukdom. Läs mer om insulinresistens här.

HJÄRTAT MÅR BRA AV OMEGA 3

På sajten nnmh.se  (Föreningen för Naturlig Näring och Metabol Hälsa) hittar jag ytterligare en artikel med namnet ”Bevis för att omega 3 minskar risken för hjärt-kärlsjukdom och cancer bekräftas i ny stor studie”. Artikeln är från 2019.

I artikeln beskrivs en metaanalys som publicerats i tidskriften JAMA och som tyder på att fiskolja är bra för hjärtat. Risken för hjärtinfarkt och andra hjärt-kärlsjukdomar minskade signifikant hos människor som regelbundet tog tillskott av omega 3.

I forskningssammanställningen analyserades 13 kliniska studier med totalt 127 477 deltagare. Resultaten visar att de deltagare som slumpmässigt valts ut till att äta omega 3-tillskott hade lägre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom jämfört med placebo. Dessutom verkade den skyddande effekten öka vid högre doser av omega 3.

– Den här metaanalysen ger de allra senaste bevisen för att ett dagligt tillskott av omega 3 ger ett signifikant skydd mot de flesta hjärt-kärlsjukdomar, och effekten tycks öka vid en högre dosering, säger studiens försteförfattare Yang Hu vid Harvard Chan School of Public Health.

VITAL-studien: 40% lägre risk för hjärtinfarkt

Sammanställningen inkluderade tre nyligen genomförda kliniska studier, däribland den så kallade VITAL-studien som är den, framtill 2019,  största randomiserade studien som gjorts om omega 3. Enligt den minskade risken för hjärtinfarkt med i genomsnitt 28% hos personer som drabbats av allvarlig hjärt-kärlsjukdom och som fick tillskott av fiskolja. Men hos människor som hade ett lågt intag av fisk var effekten var ännu större – 40%.

I metaanalysen, där alltså resultaten från VITAL-studien ingick, fick man fram en genomsnittlig riskreducering på 8%. Effekten gällde de flesta hjärt-kärlsjukdomar, utom stroke, och var särskilt tydlig vid doser över 840 mg per dag.

”Hundratusentals hjärtinfarkter kan undvikas”

Eftersom flera miljoner människor runt om i världen drabbas av hjärt-kärlsjukdom varje år, menar forskarna att även en mindre riskreducering innebär att hundratusentals hjärtinfarkter och relaterade dödsfall kan undvikas.

– Även om folkhälsorekommendationerna bör fokusera på ökad fiskkonsumtion och en sund kost överlag, samt fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil i övrigt, så tyder den här studien på att tillskott av omega 3 kan spela en roll hos lämpliga patienter, säger JoAnn Manson som är medförfattare till rapporten och professor i epidemiologi vid Harvard Chan School. Hon är också ledare för den stora VITAL-studien.

Jag hittade också en studie på New England Journal of Medicine som enligt alwaysomega3s.com sa att hjärtattack minskade med 27% och hjärt/kärlsjukdom med 17% vid tillskott av omega 3 och D-vitamin. 25 000 friska individer ingick i studien.

» Studien

HJÄRNAN MÅR BRA AV OMEGA 3

Hjärnan består till 60% av fett och fettets kvalitet är oerhört viktig. En ökad nivå av EPA/DHA som finns i omega 3 kan ge en högre serotoninnivå samt en minskning av noradrenalin, vilket leder till mindre aggressivitet och nedstämdhet. Till exempel kan 3-5 gram extra omega 3 med EPA/DHA ofta ge bättre resultat än läkemedlen Ritalin och Concerta. Naturlig stabil fiskolja ger inte heller biverkningar som ofta mediciner gör, säger Olle Haglund som skrivit boken ”Omega 3-revolutionen”. Vid sjukdomar i hjärnan som till exempel Alzheimer och Parkinson ses ofta inflammation, som omega 3 kan motverka. 

» Här är en studie från oktober 2021 om att omega 3 (1200 mg EPA) är positivt för barn med ADHD, som innan hade låga nivåer av omega 3. (12 ml Zinzinos Balance Oil+ ger t ex 1283 mg EPA)

» Ny studie från Karolinska Institutet om omega 3 och immunförsvaret vid svår covid-19.

Omega 3-fettsyran DHA är positivt för barn med depression och ångest.

Omega 3-fettsyran är positivt för barn med läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter, dyslexi, hyperaktivitet, ADHD och autism. Här är en studie hämtad ur boken “Omega-3-revolutionen” av Olle Haglund. Varje dag får två barn i Sverige diabetes typ 1. I dag tror man att inflammation kan vara en av orsakerna. Omega 3 kan vara positivt vid astma, allergi och migrän eftersom det är inflammationsdämpande. Omega 3 är också serotoninhöjande och kan därför lindra depression.

För högt intag av omega 6 kan skapa oreda i tarmen. Omega 3 kan minska den risken med upp till 80%. Det ökar också upptaget av det viktiga D-vitaminet. Vill man boosta immunförsvaret ännu hårdare kan ett intag av 1-3/1-6 betaglukaner 4 gånger per dag testas. Det leder till ökat antal vita blodkroppar, immunförsvarets soldater.

Omega 3 är också bra för muskler, leder, brosket, hud, naglar och hår.

OMEGA 3 OCH ALZHEIMER

Rhonda Patrick länkar på sin sajt till en studie (https://www.foundmyfitness.com/news/stories/yx2ccy) som visar halverad risk för alzheimer vid adekvata nivåer av omega 3. Detta gäller särskilt de människor som bär på ”alzheimergenen” APOE4. Enligt studien bör nivåerna av omega 3 ligga på mellan 8-12%. I USA ligger snittet på 5%. Och enligt norska VITAS-labbet, som utför omega 3-tester, så uppnår bara 5% av de testade 8%. VITAS sitter idag på världens största databas av omega 3-tester. De passerade nyligen 1 miljon.

OMEGA 3 OCH MUSKELNEDBRYTNING (sarkopeni)

Det finns nu, enligt Rhonda Patricks Instagram-konto, bra bevis bland både djur och människor att omega 3-fettsyror åtminstone motverkar muskelnedbrytning och sannolikt hjälper till att bygga muskler.

Djurstudier visar att omega 3-fettsyror ökar muskelutvecklingen. Djur som utfodrats med omega 3 visade förbättrad aminosyraeffektivitet och aktiverade vägar involverade i muskeltillväxt. På liknande sätt uppvisade grisar som fick en hög omega 3-diet större muskler och markörer för förbättrad absorption och användning av aminosyror.

Men ännu viktigare, vi har mänskliga bevis:

• I en studie halverade unga kvinnor som tog 5 gram omega 3 per dag sin muskelförlust nästan till hälften och ökade muskelproteinsyntesen.

• I en annan studie visade äldre vuxna som konsumerade 3,36 gram omega 3 dagligen under två månader en ökning av muskelproteinsyntesen i närvaro av aminosyror och insulin.

• Ännu en studie fann att friska äldre vuxna som tog 4 gram omega 3 dagligen under ett halvår ökade olika mått på muskelstorlek och styrka.

• Ännu en studie, äldre vuxna som konsumerade 4 gram krillolja dagligen under sex månader förbättrade knästyrka, greppstyrka, lårmuskeltjocklek och mätningar av muskelnerverrespons.

OMEGA 3 VID CANCER

Forskaren, professorn och överläkaren vid barncancerenheten vid Karolinska Institutet, Per Kogner, menar att omega 3 dödar de elaka cellerna och skyddar de friska. Cellgifter ger sig tyvärr på även de friska cellerna. Per Kogner och hans forskargrupp har visat att omega 3-fettsyror hämmar cancercelltillväxten och de har börjat ge fettsyran till barn som efterbehandling. Detta för att minska risken för återfall och lindra biverkningar.
» » » Se Per Kogner förklara ovanstående

Föreläsning om omega 3
Den är på 30 minuter, helt gratis och tar upp vikten av rätt balans mellan omega 3 och 6, hur du mäter och hur du åtgärdar. Samt vikten av att kroppens alla celler har ett cellmembran som är följsamt. Vilket det blir av rätt balans. Du får också veta kopplingen till sjukdomar som t ex cancer, alzheimer, m fl. 
» » » Se föreläsningen om omega 3


❤️ BRA FÖR HJÄRTAT
Omega-3 bidrar till hjärtats normala funktion.

🧠 BRA FÖR HJÄRNAN
Omega 3-fettsyran DHA bidrar till att bibehålla normal hjärnfunktion.

🩸 BRA FÖR BLODFETTERNA
DHA och EPA bidrar till att bibehålla normala triglyceridnivåer i blodet.